welkom

Dit is site van de Stichting Tjidengkamp.

De Stichting stelt zich ten doel de herinnering aan het Japanse concentratiekamp in de wijk Tjideng van Batavia levend te houden en die herinneringen door te geven aan opvolgende generaties. [lees meer…]

Tjidengkamp Reünie 2021 definitief op 31 oktober

In de verwachting dat heel Nederland eind oktober 2021 gevaccineerd kan zijn, heeft het bestuur besloten dat de tot twee keer toe uitgestelde Tjidengkamp Reünie door kan gaan op 31 oktober 2021.

Wij zijn verheugd met de toezegging van oud minister van Buitenlandse Zaken Bernard Bot om als eregast bij de reünie aanwezig te zijn. Vaste reünie-bezoeker Rob Haarbosch zal u graag vertellen over zijn leven na het kamp. We zullen wederom twee zaalgesprekken organiseren onder leiding van Coen Verbraak en Joost van Bodegom. De gesprekken zullen worden gevoerd naar aanleiding van tastbare herinneringen (pusaka’s) en concrete vragen uit de zaal over het leven in het kamp. Anneke Schults zal aandacht vragen voor het boekje “Vergeten oorlog” dat werd samengesteld voor de hoogste groep van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Onder voorbehoud zullen Lily Touwen en Tineke Zulver (beiden 19 jaar in 1945) samen herinneringen ophalen aan bijzondere momenten in het Tjidengkamp. De oma’s zijn dit jaar goed vertegenwoordigd, want Robin Peters stelde de podcast-serie “Het Kamp van mijn Oma” samen en zal daarover vertellen. Cathrien Maas, zal voorlezen uit het dagboek van haar oma en Ellen Deckwitz zal lezen uit haar bundel Hogere Natuurkunde, dat zij schreef naar aanleiding van gesprekken met haar oma. Het definitieve programma wordt eind augustus vastgesteld.
Alles vindt weer plaats in de Kumpulan van Bronbeek in Arnhem. Aanvang om 10.30 met een verwacht einde omstreeks 15.30. Eveneens ongewijzigd zijn de kosten voor deelname: € 27,50.

Voor deelname vult u het deelname-formulier in door HIER te klikken.

Hulp bij de reconstructie van het kampverleden

Veel van de gegevens die door Henk Beekhuis gebruikt zijn voor de website Japanse Burgerkampen zijn uit belangrijke archieven verkregen. Veel van die archieven zijn echter niet zo maar toegankelijk en sommige gegevens worden zelfs pas na 100 jaar openbaar. Toch is bepaalde informatie in de vorm van keurige scans eenvoudig via het internet terug te vinden.
Ga bijvoorbeeld naar Internering van Europeanen

Als u “inventarisnummer 5254” aanklikt, dan krijgt u scans van de handtekeninglijsten van de Tjidengkamp geïnterneerden uit april 1944. Toen ging het Japanse burger-regime over in het militaire-regime. Bij die gelegenheid kregen alle geïnterneerden een POW-nummer (Prisoner of War). Maar bij die gelegenheid dienden ook alle geïnterneerden een eed af te leggen. In die eed stond het volgende:
Ondergeteekenden, geïnterneerden die onder bescherming gebracht zullen worden van het Java Interneeringskamp, zweren bij den naam van God Almachtig, dat zij bevelen en regelen gesteld door den Bevelvoerder van het Java Interneeringskamp niet zullen overtreden en dat zij geen vluchtingspogingen zullen aanwenden.
Om die eed te bekrachtigen werden volgens het geïnterneerdenregister lijsten opgesteld waarop getekend moest worden.

Die handtekeninglijsten zijn op de site van het Nationaal Archief terug te vinden.
De lijsten zijn per woonblok opgesteld. Om tussen de 5.290 namen de juiste persoon terug te vinden moet u weten in welk Blok zij/hij in april 1944 woonde. Als u dat niet weet, kijkt u op de website van Henk Beekhuis naar de alfabetische namenlijst van april 1944. In de tweede kolom staat het bloknummer.
Vervolgens moet u op de site van het Nationaal Archief alle scans laten passeren totdat u het juist bloknummer vindt (linksboven op iedere pagina) om daar vervolgens de handtekening van de persoon/personen te vinden naar wie u op zoek was.

Inventarisnummer 5253 geeft de alfabetische namenlijst van alle geïnterneerden in augustus 1945. Deze lijst is integraal opgenomen op de website Japanseburgerkampen van Henk Beekhuis. Het is een getypte lijst die vermoedelijk is opgesteld door het Roode Kruis en de RAPWI.

Inventarisnummer 5252 geeft een numeriek overzicht van ingeschreven geïnterneerden, inclusief functie van de echtgenoot.

Inventarisnummer 5247 geeft de staten van overledenen van april tot september 1945.

Veel succes met uw speurwerk.

Henk Camping (voorzitter)

Aanmelden nieuwsbrief