welkom

Dit is site van de Stichting Tjidengkamp.

De Stichting stelt zich ten doel de herinnering aan het Japanse concentratiekamp in de wijk Tjideng van Batavia levend te houden en die herinneringen door te geven aan opvolgende generaties. [lees meer…]

Tjidengkamp Reünie 31 oktober 2021 geslaagd

De Tjidengkamp Reünie van 31 oktober 2021 was een succes. Op het laatste moment waren voor een aantal deelnemers de stijgende coronacijfers aanleiding om van een bezoek aan de druk bezochte reünie af te zien. Uiteindelijk telden we toch nog 226 deelnemers die, getuige de verschillende reacties zeer tevreden waren:

Sigrid van Tol-Schakel: Blij verrast! Bijzonder ontroerend en leerzaam.

Lisbeth Kooij: Mijn eerste keer en een beetje huiverig, maar het voelde goed, die saamhorigheid.

Koos Maquelin: Met mijn dochter voor het eerst aanwezig. Zeer de moeite waard en we kijken met nog meer bewondering op oma en moeder terug. Het was ontroerend en hartverwarmend. Dank daarvoor.

Vincent Schakel: Leerzaam en de waarde van het doorgeven aan de nieuwe generatie wordt meer en meer belangrijk.

Daisy Dinsbach: Opmerking van mijn 88 jarige moeder: “Ik was tjapé na de reünie, maar toch heel blij dat ik geweest ben”.

Krista Jacobsen Jensen: Ik vond het heel gezonder om er als 2de generatie bij te zijn. Het voelde als thuiskomen.

Rijkwessel de Valk: Bijzondere sprekers, hoge kwaliteit, aansprekende diverse aspecten, zeer goede sfeer en veel onderlinge gesprekken. Mooi dat tevens nieuwe generaties aan het woord komen.

T.L. Mulder: Coen Verbraak was uit de kunst!

Voor de organisatie was het opvallend dat de reünie een steeds toenemende aantrekkingskracht blijkt te hebben op de tweede en derde generatie, terwijl ook de 4de generatie zich aandient. Daarnaast ook een aantal van de eerste generatie die er voor het eerst bij waren.

Maar er zijn ook dingen niet helemaal goed gegaan. Zo was het geluid van de film niet altijd goed te verstaan.

Bij afwezigheid van erevoorzitter Hans Freiboth werd ik door veel deelnemers aangesproken, vaak met indringende verhalen over hun eigen geschiedenis. Zo ook de mevrouw die speciaal voor mij een lijst met vertrek- en aankomstdata van schepen meegenomen had, ooit in het verleden gemaakt voor een van de eerste reünies. Ik zou die graag op de website zetten. Ik heb daar in de drukte niet altijd met mijn volle aandacht naar kunnen luisteren. Excuus daarvoor.

We denken overigens al weer aan de volgende reünie in het voorjaar van 2022. We reserveerden in Bronbeek al vast 8 en 22 mei. De definitieve datum wordt later bepaald.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met suggesties die gedaan werden, o.a.: Méér zaalgesprekken met de 1ste generatie en méér inbreng van de 2de en 3de generatie.

Een koppeling van die beide suggesties is ook denkbaar: zaalgesprekken gevoerd door de 2de en 3de generatie met de 1ste generatie. Het lijkt ons een prachtige uitdaging.

Henk Camping

Voorzitter

In gesprek met de 2e en 3e generatie

De organisatie van de Tjidengkamp Reünie wil graag in gesprek komen met de 2de en 3de generatie om te praten over de toekomst van de reünie. Maar ook en vooral over de rol die zij kunnen vervullen in het doorgeven van wat de 1ste generatie heeft meegemaakt.

“Vertrouw ons met uw verhaal, wij dragen het verder”, zei Maddy Batelaan in haar ontroerende speech tijdens de Indië Herdenking 2019 in Den Haag. Een stukje van haar speech is hier te vinden in een ruimer verhaal over wat die opvolgende generaties willen en kunnen betekenen.

Wil jij met ons meedenken over hoe het verhaal van de oma, opa, moeder of vader levend gehouden wordt, stuur dan een mailtje en vermeld daarin je naam, geboortejaar en je telefoonnummer en eventueel al een eerste idee. Je krijgt dan begin volgend jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Twee heruitgaven

Tijdens de reünie werd uw aandacht gevraagd voor de heruitgave van Groeten uit Tjideng “met ons gaat het goed”. Het boek kunt u bestellen door een mailtje te sturen aan Marijke Wels-Douw. Klik daarvoor hier.

Een ander, door Boudewyn van Oort in het engels geschreven boek is Tjideng Reunion. Zijn boek is verschenen als Engelstalig luisterboek, o.a. te bestellen door hier te klikken.

Hulp bij de reconstructie van het kampverleden

Veel van de gegevens die door Henk Beekhuis gebruikt zijn voor de website Japanse Burgerkampen zijn uit belangrijke archieven verkregen. Veel van die archieven zijn echter niet zo maar toegankelijk en sommige gegevens worden zelfs pas na 100 jaar openbaar. Toch is bepaalde informatie in de vorm van keurige scans eenvoudig via het internet terug te vinden.
Ga bijvoorbeeld naar Internering van Europeanen

Als u “inventarisnummer 5254” aanklikt, dan krijgt u scans van de handtekeninglijsten van de Tjidengkamp geïnterneerden uit april 1944. Toen ging het Japanse burger-regime over in het militaire-regime. Bij die gelegenheid kregen alle geïnterneerden een POW-nummer (Prisoner of War). Maar bij die gelegenheid dienden ook alle geïnterneerden een eed af te leggen. In die eed stond het volgende:
Ondergeteekenden, geïnterneerden die onder bescherming gebracht zullen worden van het Java Interneeringskamp, zweren bij den naam van God Almachtig, dat zij bevelen en regelen gesteld door den Bevelvoerder van het Java Interneeringskamp niet zullen overtreden en dat zij geen vluchtingspogingen zullen aanwenden.
Om die eed te bekrachtigen werden volgens het geïnterneerdenregister lijsten opgesteld waarop getekend moest worden.

Die handtekeninglijsten zijn op de site van het Nationaal Archief terug te vinden.
De lijsten zijn per woonblok opgesteld. Om tussen de 5.290 namen de juiste persoon terug te vinden moet u weten in welk Blok zij/hij in april 1944 woonde. Als u dat niet weet, kijkt u op de website van Henk Beekhuis naar de alfabetische namenlijst van april 1944. In de tweede kolom staat het bloknummer.
Vervolgens moet u op de site van het Nationaal Archief alle scans laten passeren totdat u het juist bloknummer vindt (linksboven op iedere pagina) om daar vervolgens de handtekening van de persoon/personen te vinden naar wie u op zoek was.

Inventarisnummer 5253 geeft de alfabetische namenlijst van alle geïnterneerden in augustus 1945. Deze lijst is integraal opgenomen op de website Japanseburgerkampen van Henk Beekhuis. Het is een getypte lijst die vermoedelijk is opgesteld door het Roode Kruis en de RAPWI.

Inventarisnummer 5252 geeft een numeriek overzicht van ingeschreven geïnterneerden, inclusief functie van de echtgenoot.

Inventarisnummer 5247 geeft de staten van overledenen van april tot september 1945.

Veel succes met uw speurwerk.

Henk Camping (voorzitter)

Aanmelden nieuwsbriefRecente reacties