welkom

Dit is site van de Stichting Tjidengkamp.

De Stichting stelt zich ten doel de herinnering aan het Japanse concentratiekamp in de wijk Tjideng van Batavia levend te houden en die herinneringen door te geven aan opvolgende generaties. [lees meer…]

Nieuwe datum voor de volgende reünie: 31 oktober 2021

Beste lezers,

De verwachtingen met betrekking tot de strijd tegen het Corona-virus dwingen ons helaas de geplande reünie van 18 april 2021 te verplaatsen naar 31 oktober 2021.
Ook dan zal de bijeenkomst plaatsvinden in de Kumpulan van Bronbeek in Arnhem.

Nog even is overwogen om de bijeenkomst “online” te laten plaatsvinden, maar het karakter van een reünie vraagt nu eenmaal dat we elkaar in levende lijve ontmoeten. Zo lang het virus onder ons is en niet iedereen gevaccineerd is, is zo’n bijeenkomst onverstandig.

Wij zullen proberen het programma zoals dat gepland stond voor 3 mei 2020 en vervolgens verschoven werd naar 18 april 2021, zoveel mogelijk in tact te laten. Dat zal erg afhangen van de agenda’s van de verschillende sprekers. 

Wij verwachten dat het vaccinatie-schema ons op 31 oktober voldoende zekerheid zal geven voor een verstandige en veilige bijeenkomst met 3 generaties Tjideng.

Omstreeks de zomermaanden volgt het definitieve besluit. Wij houden u dan op de hoogte middels de nieuwsbrief. Als u die nog niet ontvangt, kunt u zich op deze pagina daarvoor opgeven.

Het bestuur rekent op uw begrip en wenst u een gezond 2021.

Henk Camping
Voorzitter

Aanmelden nieuwsbrief