De levensgeschiedenis van mijn grootvader en moeder

Ik beschrijf de levensgeschiedenis van mijn grootvader en -moeder: PCAM (Canies) de Bruijn en zijn vrouw MA (Truus) Langenhuijsen met hun vier kinderen Jan (mijn vader), Wim, Ciska en Annie. Mijn grootvader is onderwijzer aan verschillende Gouvernements Mulo’s geweest: Padang, Medan, Tondano en Batavia. Hij stierf op 31 juli 1941, anders zou hij de dag erop directeur van een school in Bandung zijn geworden. Mijn grootmoeder werd met haar vier kinderen in Tjideng geinterneerd. In 1946 werkte ze voor Amacab, eerst in de noodwinkel aan de Laan Trivelli 34, later op het hoofdkantoor bij Afdeling Controle P&D. Ik zou heel graag informatie over hen krijgen, vooral over mijn grootmoeders rol in Tjideng (Moessiweg 16 of 17), Jan en Wim die een werkplaatsje hadden voor reparaties, Truus’ handeltje in broodjes die ze maakte van kedelé-boontjes  en haar werk voor Amacab.
Ik ben degene die haar of zijn herinneringen aan hen met mij wil delen heel erg dankbaar,
Marianne de Bruyn

e-mailadres: m.a.debruyn@planet.nl en telefoonnummer: 06-24909687