Hulp bij de reconstructie van het kampverleden

istori kita
istori kita

Veel van de gegevens die door Henk Beekhuis gebruikt zijn voor de website Japanse Burgerkampen zijn uit belangrijke archieven verkregen. Veel van die archieven zijn echter niet zo maar toegankelijk en sommige gegevens worden zelfs pas na 100 jaar openbaar. Toch is bepaalde informatie in de vorm van keurige scans eenvoudig via het internet terug te vinden.
Ga bijvoorbeeld naar Internering van Europeanen

Als u “inventarisnummer 5254” aanklikt, dan krijgt u scans van de handtekeninglijsten van de Tjidengkamp geïnterneerden uit april 1944. Toen ging het Japanse burger-regime over in het militaire-regime. Bij die gelegenheid kregen alle geïnterneerden een POW-nummer (Prisoner of War). Maar bij die gelegenheid dienden ook alle geïnterneerden een eed af te leggen. In die eed stond het volgende:
Ondergeteekenden, geïnterneerden die onder bescherming gebracht zullen worden van het Java Interneeringskamp, zweren bij den naam van God Almachtig, dat zij bevelen en regelen gesteld door den Bevelvoerder van het Java Interneeringskamp niet zullen overtreden en dat zij geen vluchtingspogingen zullen aanwenden.
Om die eed te bekrachtigen werden volgens het geïnterneerdenregister lijsten opgesteld waarop getekend moest worden.

Die handtekeninglijsten zijn op de site van het Nationaal Archief terug te vinden.
De lijsten zijn per woonblok opgesteld. Om tussen de 5.290 namen de juiste persoon terug te vinden moet u weten in welk Blok zij/hij in april 1944 woonde. Als u dat niet weet, kijkt u op de website van Henk Beekhuis naar de alfabetische namenlijst van april 1944. In de tweede kolom staat het bloknummer.
Vervolgens moet u op de site van het Nationaal Archief alle scans laten passeren totdat u het juist bloknummer vindt (linksboven op iedere pagina) om daar vervolgens de handtekening van de persoon/personen te vinden naar wie u op zoek was.

Inventarisnummer 5253 geeft de alfabetische namenlijst van alle geïnterneerden in augustus 1945. Deze lijst is integraal opgenomen op de website Japanseburgerkampen van Henk Beekhuis. Het is een getypte lijst die vermoedelijk is opgesteld door het Roode Kruis en de RAPWI.

Inventarisnummer 5252 geeft een numeriek overzicht van ingeschreven geïnterneerden, inclusief functie van de echtgenoot.

Inventarisnummer 5247 geeft de staten van overledenen van april tot september 1945.

Veel succes met uw speurwerk.

Henk Camping (voorzitter)