inschrijfformulier reunie 14 april 2024

  Inschrijfformulier Tjidengkamp Reünie 14 april 2024
  Tjidengkamp Reünie 14 april 2024, 10.30-15.30
  Kumpulan Bronbeek
  Kosten deelname minimaal € 27,50 per persoon (inclusief koffie met spekkoek en Nasi Rames)
  (NB vul voor meer dan 4 deelnemers een volgend formulier in)
  1)
  Naam:

  Gewenste naam op naamplaatje**:

  Heeft u in het Tjidengkamp gezeten?:

  Heeft u (ook) in een ander kamp gezeten? Zo ja welk ander kamp:

  e-mailadres:

  geboorte datum:

  woonplaats:

  2)
  Naam:

  Gewenste naam op naamplaatje**:

  Heeft u in het Tjidengkamp gezeten?:

  Heeft u (ook) in een ander kamp gezeten? Zo ja welk ander kamp:

  e-mailadres:

  geboorte datum:

  woonplaats:

  3)
  Naam:

  Gewenste naam op naamplaatje**:

  Heeft u in het Tjidengkamp gezeten?:

  Heeft u (ook) in een ander kamp gezeten? Zo ja welk ander kamp:

  e-mailadres:

  geboorte datum:

  woonplaats:

  4)
  Naam:

  Gewenste naam op naamplaatje**:

  Heeft u in het Tjidengkamp gezeten?:

  Heeft u (ook) in een ander kamp gezeten? Zo ja welk ander kamp:

  e-mailadres:

  geboorte datum:

  woonplaats:

  * Vul voor meer dan vier deelnemers nog een formulier in.
  ** Vul hier de naam in waaronder u tijdens de reünie herkend wilt worden.
  *** Om een goed inzicht te krijgen in deelnemers van de 1ste, 2de en 3de generatie vragen wij naar uw geboortedatum.
  De kosten per deelnemer worden in hoofdzaak bepaald door de kosten van de gemeenschappelijke maaltijd en de koffie met spekkoek. Er blijft dan wat over om de organisatiekosten te dekken, zoals de reiskosten van de sprekers die verder geen vergoeding ontvangen, de voorbereidingskosten en de kosten van de website. Ook dit jaar bedraagt de prijs voor deelname € 27,50, maar u zou ons enorm helpen met een klein, onverplichte extra bijdrage. O.a. daardoor kunnen we de kosten voor
  deelname al een paar jaar op het zelfde niveau houden.
  Ik, naam:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  betaal voor boven vermelde deelnemers € 27,50 per persoon:

  onverplicht ben ik bereid een extra bijdrage te betalen van:

  Totaal maak ik daarom over:

  Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag vóór 1 april 2024 over te maken op rekening:
  NL74 INGB 0663 1935 08, t.n.v. R.H. Camping, o.v.v. Deelname Tjidengkamp Reünie 2024.
  Kleine lettertjes:
  - U bent pas zeker van deelname na ontvangst van uw bankbetaling. Contante betaling is niet mogelijk.
  - Tijdens de reünie worden geluid-, foto- en video-opnames gemaakt. Door u in te schrijven gaat u daarmee akkoord.
  - Restitutie, om welke reden dan ook, kan tot uiterlijk 1 april 2024 worden aangevraagd.
  - U heeft geen toegang bij corona gerelateerde klachten
  In principe is er vrije plaatskeuze aan tafels van 10 personen. Van plaatsing op basis van straatnaam of woonblok in Tjideng wordt dit jaar afgezien. Wel zullen we proberen tafels te maken met de naam van schepen waarmee u naar Nederland (terug)voer.
  Voor nadere informatie stuurt u een mailtje naar: henk.camping@tjidengkamp.nl
  Als alles is ingevuld drukt op VERZENDEN