Inschrijfformulier reünie 31 oktober 2021

  Tjideng Reünie, Kumpulan Bronbeek / Zondag 31 oktober 2021 10.30-15.30 uur
  Kosten deelname minimaal € 27,50 per persoon (incl. koffie met spekkoek en nasi rames).

  Wij gaan er vanuit dat iedereen op 31 oktober 2021 gevaccineerd kan zijn tegen Corona waardoor wij dus veilig bij elkaar kunnen komen. Maar als u om welke reden dan ook niet gevaccineerd bent, dan bent u helaas alleen welkom op vertoon van een recente negatieve coronatest-uitslag.

  (NB vul voor méér dan 4 deelnemers een volgend formulier in):

  1)
  naam:

  gewenste naam op naamplaatje**:

  e-mailadres:

  geboorte datum***:

  2)
  naam:

  gewenste naam op naamplaatje**:

  e-mailadres:

  geboorte datum***:

  3)
  naam:

  gewenste naam op naamplaatje**:

  e-mailadres:

  geboorte datum***:

  4)
  naam:

  gewenste naam op naamplaatje**:

  e-mailadres:

  geboorte datum***:

  * Vul voor meer dan vier deelnemers nog een formulier in.
  ** Vul hier de naam in waaronder u tijdens de reünie herkend wilt worden.
  *** Om een goed inzicht te krijgen in deelnemers van de 1ste, 2de en 3de generatie vragen wij naar uw geboortedatum.

  In principe is er vrije plaatskeuze aan tafels van 10 personen. Van plaatsing op basis van straatnaam of woonblok in Tjideng wordt dit jaar afgezien. Wel zullen we proberen tafels te maken met de naam van schepen waarmee u naar Nederland (terug)voer.

  Met welk schip bent u na de oorlog van Indië naar Nederland gevaren:

  Naam van het schip:

  Voor de zaalgesprekken vragen wij u een tastbare herinnering (pusaka) in te brengen of die ene altijd onbeantwoord gebleven vraag te stellen.

  Brengt u een pusaka mee?
  janee

  Heeft u een vraag die mogelijk in het zaalgesprek door andere deelnemers beantwoord kan worden?
  janee

  De kosten per deelnemer worden in hoofdzaak bepaald door de kosten van de gemeenschappelijke maaltijd. Er blijft een klein beetje over om de organisatiekosten te vergoeden, zoals de reiskosten van de sprekers die verder geen vergoeding ontvangen, de voorbereidingskosten en de kosten van de website. Ook dit jaar bedraagt de prijs voor deelname € 27,50. Maar u zou ons enorm kunnen helpen met een kleine extra bijdrage.

  Ik, naam:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  betaal voor boven vermelde deelnemers € 27,50 per persoon:

  onverplicht ben ik bereid een extra bijdrage te betalen van:

  Totaal maak ik daarom over:

  Wilt u zo vriendelijk het bedrag vóór 15 oktober 2021 over te maken op rekening:
  NL74 INGB 06631935 08 t.n.v. R.H. Camping, o.v.v. deelname Tjideng Reünie 2021.

  Kleine lettertjes:
  - U bent pas zeker van deelname na ontvangst van uw bankbetaling. Contante betaling is niet mogelijk.
  - Tijdens de reünie worden foto- en video-opnamen gemaakt. Door u in te schrijven gaat u daarmee akkoord.
  - Restitutie, om welke reden dan ook, kan tot uiterlijk 22 oktober 2021 worden aangevraagd.
  - U heeft geen toegang bij corona gerelateerde klachten.