Mijn verhaal over Indie

mijn verhaal over indie

Waarom dit verhaal ?

Graag wil ik dit mijn lezers nalaten, nu ik het nog vertellen kan. Hoe het leven in de Nederlandse kolonie, Nederlands Indië, voor mij was.
In de Nederlandse geschiedenis zijn die 300 jaar, dat de Nederlanders daar waren, zo onderbelicht. De fouten, die er gemaakt zijn zouden toch tot lering kunnen dienen voor het heden?

Om het volledig verhaal te lezen klik hier.