Nieuwsbrief Stichting Tjidengkamp augustus 2018

Stichting Tjidengkamp opgericht!
Op 17 juli 2018 is de Stichting Tjidengkamp officieel opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72174587.
Het eerste bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van drie generaties. Voorzitter is Hans Freiboth (1939), penningmeester is Henk Camping (1949) en secretaris is Garance Camping (1980).
Het doel van de Stichting is: de herinnering aan het Tjidengkamp levend te houden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verzoek informatie over een fantastische vondst.
Het bestuur werd de afgelopen tijd op de hoogte gebracht van een buitengewone “erfenis” uit het Tjidengkamp: 8 prachtig geborduurde mitella’s en een loper met zo’n 300 afbeeldingen uit het Tjidengkamp, allen vervaardigd door mevrouw Francien Visser (1906), dochter van Luntje Visser (1880), die beiden vanaf het begin in het Tjidengkamp hebben
verbleven. Onderzocht wordt momenteel op welke wijze deze stukken het best kunnen worden gedocumenteerd, geëxposeerd en bewaard.
Wil een ieder die het bestuur meer kan vertellen over deze mitella’s en/of over Francien Visser contact met ons opnemen via henk.camping@tjidengkamp.nl of telefonisch via 06-20019553.

Nationale herdenkingen in augustus.
15 augustus Nationale Indië Herdenking, Den Haag
23 augustus Herdenking Japanse Jongenskampen, Bronbeek
25 augustus Herdenking Birma Siam en Pakan Baroe Spoorweg, Bronbeek
26 augustus Herdenking Japanse Vrouwenkampen, Bronbeek

Herhaalde oproep.
Het bestuur van de Stichting Tjidengkamp zoekt voor het onderhoud van de website een itvrijwillger. Graag melden via telefoonnummer 06-20019553 of henk.camping@tjidengkamp.nl.