Over ons

Dit is site van de Stichting Tjidengkamp.

De Stichting stelt zich ten doel de herinnering aan het Japanse concentratiekamp in de wijk Tjideng van Batavia levend te houden en die herinneringen door te geven aan opvolgende generaties.

Daartoe worden o.a. reünies georganiseerd. De eerste zes reünies werden georganiseerd door Wouter Sonneveldt en Ko van Halteren (beiden overleden).

Na een stilte periode van 20 jaar hebben Hans Freiboth en zijn familie ervoor gezorgd dat er in 2014, 2016 en 2017 opnieuw een reünie kon plaatsvinden. Aan de reünie van 2017 werd naast Hans Freiboth, meegewerkt door Ans de Haas, Floris Wels en Aart Verhoeven. De reünie van 2018 werd georganiseerd door Henk Camping, Ans de Haas, Floris Wels en op de achtergrond Hans Freiboth als steun en toeverlaat.

Dankzij donaties van een grote groep deelnemers kon in dat jaar de Stichting Tjidengkamp worden opgericht. Hans Freiboth werd voorzitter, Henk Camping penningmeester en Garance Camping werd secretaris. Om praktische redenen werd Henk Camping voorzitter/penningmeester en Hans Freiboth Ere -voorzitter. Daarmee bestaat het bestuur uit 1ste, 2de en 3de generatie Tjidengers. Dit bestuur organiseert de Tjidengkamp Reünie vanaf 2019. Door het overlijden van Hans Freiboth in april 2024 ontstond een vacature in het bestuur.

Helaas zijn er – nu zo’n 75 jaar na dato – van de groep van oud Tjideng bewoners nog maar weinig in leven. De belangstelling voor Tjideng is er echter nog steeds. Kinderen, kleinkinderen, verwanten en overige geïnteresseerden willen graag weten wat zich in Tjideng heeft afgespeeld. Vaak ook omdat hun ouders, grootouders en overgrootouders niet veel over die tijd verteld hebben. Tijdens de reünies hopen wij een proces van herinneren en doorgeven te realiseren.

Op deze site willen wij u informeren over de activiteiten van de Stichting en proberen wij een platform te zijn waarop Tjideng-geïnteresseerden elkaar kunnen treffen. Onregelmatig zullen wij de site aanpassen, maar houdt u er rekening mee dat wij een vrijwilligersorganisatie zijn die met zuinigheid en vlijt haar werk probeert te doen. Daarom het dringende verzoek u voor de Nieuwsbrief op te geven. U heeft dan steeds de meest actuele informatie.

Het bestuur