Robin van Doorn – vervolg

Robin van Doorn Vervolg

Indisch geheugen voor de toekomst

Ter ere van het lustrum van het Indisch Herinneringscentrum is er een korte film gemaakt over de relatie van de Nederlanders tot de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en het belang van herinneren. Film- en literatuurwetenschap studente Robin van Doorn schreef haar profielwerkstuk over dit thema en komt aan het woord.


Video fragment Indisch Herinneringscentrum, Indisch geheugen voor de toekomst.

Lees hier meer over op de website van de Universiteit Leiden.