Samenvatting uitkomsten Tjidengkamp Reünie enquête

Beste Tjidengers,

In totaal zijn er 28 ingevulde enquêtes ontvangen.

De gehele reünie en de organisatie kregen een ruim voldoende/ goede beoordeling.

Kritische opmerkingen en verbeter suggesties waren er vooral over de lezingen.

Degenen die de lijst hebben ingevuld willen graag een jaarlijks terugkerende reünie waarbij de plaats (Bronbeek) en de dag (zaterdag of zondag) niet erg belangrijk zijn.

Algemeen gevoelen: Laten we de reünie in ere houden zolang het nog kan, want er zijn niet zoveel Tjidengers meer over.

In de enquête was ruimte om toelichtingen te geven. Hierbij enkele citaten:

Algemeen

De ruimte was krap voor zoveel mensen, waardoor het benauwd werd.

Ik miste een indeling van de tafels naar straat en huisnummer in het voormalige Tjideng.

Een aantal lezingen waren gewoon te lang en daardoor werd het te langdradig en verslapte de aandacht.

Verbeter suggesties.

Lezingen vormen een belangrijk onderdeel van de reünie, maar moeten niet te lang zijn qua tijd.

Laat vooral oud Tjidengers aan het woord.

Zorg ervoor dat lezingen de maximale tijd van 30 minuten niet overschrijden en geef 15 minuten de gelegenheid na elke lezing voor vragen te stellen.

Naar aanleiding van de interactieve lezing van Simone Berger is de moeite waard om te kijken of de lezingen niet wat meer interactief kunnen worden opgezet. Het moet alleen wel to the point (nl. Tjideng) blijven en een goede invoelende gesprekleiding is absoluut nodig.

Wat gemist?

Meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten of te spreken voor het delen van verhalen en ervaringen.

Meer informatie aan 2e en 3e generatie over wat er zich in Tjideng afspeelde met de daarbij horende historische achtergronden.

Indische zang en muziek.

Vervolg.

Van de ‘oude’ organisatiegroep hebben Hans Freiboth, Floris Wels en Aart Verhoeven de eerste stappen gezet voor de organisatie van de volgende reünie. Via de enquête hebben in totaal 10 mensen zich opgegeven om mee te willen denken. Met de meesten van hen is inmiddels contact gelegd.

Voor het aanvragen van subsidie en een zakelijke bankrekening hebben we op korte termijn een Stichting nodig. Daar ligt in deze zomermaanden het accent op waarbij we vooral op zoek zijn naar kandidaat bestuursleden. Op langere termijn willen we al onze activiteiten bij deze Stichting onderbrengen.

Aart Verhoeven wil secretaris zijn maar dan missen we nog een voorzitter en penningmeester.

Als u suggesties heeft geef deze dan aan ons door en wij houden u op de hoogte over de voortgang. U kunt dit mailen naar Aart Verhoeven met e-mailadres: aartverhoeven@casema.nl

Met vriendelijke groet,

De voorlopige organisatie groep Tjidengkampreünie 2018

Hans Freiboth

Henk Camping

Ans de Haas

Floris Wels.

1 Reactie

 1. Beste organisatoren.

  Mijn vrouw heeft in het Tjidengkamp gezeten en wij zouden heel graag de reünie 2018 bij willen wonen.
  Daar wij van half januari tot eind april in Spanje zitten is het voor ons belangrijk om tijdig te weten wanneer de reünie plaatsvindt.
  Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u ons daarover voor ons vertrek kunt informeren.
  Bij voorbaat onze hartelijke dank.

  Met vriendelijke groeten,

  Yvonne en Leo Rijk.

Reacties zijn gesloten.