Somatische en psychische klachten in Japanse kampen

somatische klachten in japanse kampen

ARTS EN SAMENLEVING
De Japanse kampen; nog geen verleden tijd
P.G. BEKKERING, HUISARTS, EN M. BEKKERING-MERENS, PSYCHOTHERAPEUTE, TE RHEDEN.

“Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.”
LEO VROMAN

Lees hier het volledig pdf document.