Tekst Anneke Schults

Ik ben Anneke Schults, geboren 19 maart 1939 in Tjimahi, en van mijn 3e tot mij n 7e jaar met mijn moeder in het kamp gezeten, eerst in het Kareeskamp en daarna in  het Tjidengkamp. Mijn vader was bij het KNIL en heeft gewerkt aan de Pakan Baru spoorweg. Gelukkig heeft hij dat overleefd.

Ik ben voorzitter van de vereniging HONI Herdenking Oorlogsslachtoffers Nederlands Indie in  s-Hertogenbosch. Ieder jaar herdenken wij daar 15 augustus rond een speciaal Monument, voor belangstellenden die niet meer in staat zijn om naar Den Haag te gaan.

Vanwege mijn oorlogsverleden achtergrond en betrokkenheid kwam ik op bijeenkomsten waar ik steeds de klacht hoorde dat er bij de jeugd zo weinig bekend is over de historie in het voormalig Nederlands Indie en zeker over de periode 42-49.  En dat In de geschiedenisboeken op de scholen hier weinig of nauwelijks iets over te vinden is.

Naast de geschiedenis over de oorlog hier in Nederland en de oorlogsherdenking op 4 en 5 mei is 15 augustus voor de vele oud-Indiëgangers een datum om niet te vergeten. Ook in Nederlands Indie zijn tijdens de oorlog en daarna veel slachtoffers gevallen

Daarom besloot ik voor deze doelgroep een klein boekje te schrijven als aanvulling hierop, zodat ook deze periode meer bekend zou worden. “De vergeten oorlog”.

Als voormalig didactiekdocent weet ik dat het onderwijs veel onderwerpen op hun programma heeft en daarom heb ik met behulp van enkel deskundigen een boekje gemaakt dat in het kort de historie behandeld in het Voormalig Nederlands Indie:  voor de oorlog, tijdens de oorlog en na de oorlog bij de terugkeer in Nederland.   Het eindigt met 3 korte verhalen van kinderen uit het Tjidengkamp en benadert daarnaast het belang van herdenken. In een of twee lesuren kan dit onderwerp met daarna een korte discussie aan de orde komen.( basis) Daarna kunnen voor degenen die het onderwerp uit willen diepen verdere programma’s worden aangeboden.

Op dit moment wordt het boekje ook gebruikt door stichting gastdocenten. Een eigen ervaringsverhaal aangevuld met wat historische kennis maakt op de kinderen veel indruk. De gastdocenten kunnen het boekje voor leerlingen gratis aanvragen. Het boekje mag na de les mee naar huis worden genomen. Ikzelf spreek uit ervaringen als ik zeg dat het erg aanslaat bij leerlingen en docenten. (eigen verhaal met PowerPoint, voorwerpen, foto’s)

Het wordt ook uitgereikt bij herdenkingen en lezingen. Naast jeugd wordt het ook gebruikt door ouders en grootouders om aan de hand van dit boekje hun eigen verhaal te vertellen.                             

U krijgt allen een boekje mee en graag vraag ik uw medewerking voor dit project. Ik vraag u om dit op scholen te promoten en te vragen of er een gastles gegeven mag worden. Misschien kunt u dit zelf doen of anders kunt u hiervoor contact opnemen met stichting gastdocenten www.webmaster@gastdocenten.com

Ik hoop op deze manier meer aandacht te krijgen vooral bij de jeugd voor de periode dat de Nederlanders in het voormalig Nederlands Indie woonden en werkten, de periode in en na de oorlog, de periode naar de onafhankelijkheid en de terugkeer van de Nederlanders naar Nederland.                                                                          

15 augustus moet naast 4en 5 mei ook bekendheid krijgen als Nationale feestdag.

Mocht u gebruik willen maken van het boekje dan kunt u de boekjes bij mij aanvragen.

Ik wil ook even van de gelegenheid gebruik maken om uw aandacht te vestigen op de stichting oorlogsverhalen.com. Zij kunnen uw verhaal vastleggen op hun speciale website.

Ik dank u voor uw belangstelling

Anneke Schults.  (a.schults@home.nl)