Tjidengkamp Reünie 2022 groot succes

De Tjidengkamp Reünie van 22 mei 2022 was wederom een groot succes. Het programma was deze keer wat minder vol, zodat er ook meer tijd was voor interactie. Mij werd de suggestie gedaan om een volgende keer de gelegenheid te geven om op vrijwillige basis van tafel te wisselen zodat meer verschillende gesprekken gevoerd kunnen worden.

Ik ben blij met de goede reacties op het kritische en gevoelige onderdeel, dat ging over de resultaten van het Grote Onderzoek naar de na-oorlogse periode in Indonesië. Onno Sinke, een van de onderzoekers en met Esther Captain verantwoordelijk voor het onderzoek naar de Besiap-periode, (leest vooral het boek Het Geluid van Geweld) gaf een heldere uiteenzetting. Zijn speech stond niet op papier, maar u kunt hem horen en zien op de VIDEO vanaf 13:57.

Tijdens de vragen, die hem na afloop van zijn bijdrage werden gesteld, vroeg een van de aanwezigen aandacht voor het feit dat niet alleen de Indonesiers extreem geweld gebruikten, maar dat het ook van Nederlandse zijde gebeurde met als triest voorbeeld generaal Westerling. De opmerking werd min of meer voor kennisgeving aangenomen, maar het past mij hier te vermelden dat het Grote Onderzoek geen goed woord over heeft voor de (wan)daden van Westerling en zijn meerderen die alles oogluikend toestonden. Lees in dat verband vooral hert boek “Over de Grens” dat een samenvatting is van alle deelonderzoeken.

De foto’s die tijdens de reünie gemaakt werden kunt u HIER vinden.

Evenals voorgaande jaren is de bijeenkomst door Jacqueline Freiboth op video vastgelegd. De video is gemonteerd door Hans Freiboth. Jammer genoeg laat het geluid als gevolg van een haperende microfoon bij het katheder.
Hieronder wordt in cijfers aangeduid wanneer de verschillende onderdelen starten. U ziet dat normaal gesproken links onder in beeld. U kunt zodoende snel naar de gewenste bijdrage spoelen.
De hele video kunt u HIER vinden.

Hieronder zijn de verschillende sprekers in volgorde vermeld, inclusief het tijdstip waarop u hun bijdrage in de video kunt vinden. Van enkele sprekers is de tekst te vinden door op het onderstreept woordje HIER te klikken.

Henk Camping een opening met enkele overwegingen.
Zijn bijdrage is HIER te vinden. De video begint met zijn bijdrage op 1:30

Onno Sinke plaatste het Tjidengkamp in een historische context. Op de video terug te vinden vanaf 13:57

Liesbeth Lips, sprak over hoe haar handen vertelden waar ze geen woorden voor had. Haar tekst met foto’s vind u HIER. Op de video vindt u haar vanaf 40:20

Inez Schelfhout vertelde over hoe de oorlog in je lijf kan gaan zitten. Haar bijdrage vindt u HIER en op de video is zij vanaf 58:54 te zien.

Simone Berger en Armando Ello introduceerden zichzelf met een power point die u HIER vindt. Op de video zijn zij te vinden vanaf 1:15:00

Frank Vermeulen introduceert zichzelf als een van de makers van het filmproject over de kamen in Indonesië. Zijn introductie is op de video te volgen vanaf 2:03:00.
Voor de film maakten zij een flyer die u HIER vindt.

Het Filmfragment wordt geïntroduceerd door producent en filmmaker Pieter van Huystee, te zien vanaf 2:12:20. Een Filmfragment van de geplande film werd na de pauze vertoond.

Joost van Bodegom leidde het tweede zaalgesprek. In de video is dat gesprek te vinden vanaf 2:28:13

Ronald van Gelder was de laatste spreker. Hij sprak over het huis van zijn buren waar tijdens de oorlog Joodse onderduikers zaten en na de oorlog drie weeskinderen uit het Tjidengkamp. Ook hij had een power point die u HIER vind. Zijn bijdrage start op de video vanaf 2:58:00

Henk Camping sluit de dag af vanaf 2:58:00

Inmiddels is de volgende datum voor de reünie van 2023 gereserveerd. Het wordt 16 of 23 april.
Wensen of ideeën voor het programma zijn van harte welkom.

Henk Camping (Voorzitter St. Tjidengkamp)