Tussen Tjideng en Tjampoer

tussen tjideng en tjampoer

Een nieuwe interesse in Indo-historie?

Enkele weken geleden kreeg ik een nieuwsbrief van het Amerikaanse Indo Project waarvan de inhoud me is bijgebleven. De chairwoman van deze organisatie, Bianca Dias-Halpert, schreef in het hoofdartikel ´Telling Our Story´ dat sprake was van een hernieuwde interesse in de geschiedenis van de Indo´s en Nederlands-Indië, een trend die gebaseerd zou zijn op een gevoel van onbehagen bij de Indo´s door het niet-kennen van de eigen achtergrond.

Klik hier