Wie heeft deze vrouw gekend – Maria van Bommel?

maria van bommel

Wie heeft deze vrouw gekend??

In de (Chinese) familie van mijn moeder, familie Tan uit Buitenzorg is jarenlang een Nederlandse gouvernante in dienst geweest. Ze werd Bommeltje genoemd. We hebben diverse foto’s van haar met de kinderen en later kleinkinderen.
We kunnen in de familie niemand meer raadplegen over haar.
Via internet konden we terug vinden dat ze mogelijk ca 1908 naar Ned. Indie is gegaan, want dan kan haar post in Dan Haag niet meer bezorgd worden. Er zijn al familiefoto’s met haar vanaf ca 1915. Ze is tot aan de WO II in dienst gebleven bij de familie. Dat wil zeggen dat ze eerst in Gedong Dalem, Buitenzorg heeft gewoond bij de familie Tan Tjoen Lee (T.L. Tan jr), later op Koningsplein 13 in Batavia, en het laatst op de Van Heutszboulevard 13, Batavia.
Wij vonden het zo’n naar idee dat over haar niets meer bekend is, terwijl ze zo lang in de familie is geweest.

Zij heette mej. D(ouwina).P(etronella).M(aria). van Bommel en werd altijd Bommeltje genoemd. Ze is geboren in Amsterdam op 18-11-1871 en overleden in kamp Tjideng (Batavia) 18-3-1945.

Zouden er nog mensen zijn die haar gekend hebben? En die nog iets kunnen vertellen over
haar laatste momenten.

Wij zouden het heel bijzonder vinden om in dat geval nog iets te vernemen via u:
sioe.yao.kan@gmail.com

Berkel, 16-1-2016